028 62884688

Phái đoàn Thương mại Hàn Quốc năm 2017

Ngày: 14 tháng 11 năm 2017

Đơn vị tổ chức:Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Thành phố Daegu

Hỗ trợ thực hiện: Bizwell

Địa điểm: Khách sạn New World

Số lượng công ty Hàn Quốc: 10

Hoạt động: Tư vấn thương mại, nghiên cứu thị trường

Số cuộc tham vấn thương mại: 42

Kết quả đàm phán thương mại: 14.360.000 USD