028 62884688

Hỗ Trợ Sự Kiện Thương Mại

Năm 2019, 2018, 2017, 2016 Tìm kiếm Buyer và hội nghị triển lãm thương mại COEX  

Năm 2017, 2016 Hỗ trợ Hội thảo Tư vấn và Đổi mới của Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ APEC

Năm 2016 Hỗ trợ Hội thảo nâng cao năng lực quản lý cấp trung của Trung tâm Đào tạo Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ

Năm 2017 Hỗ trợ Hội thảo MDS APAC Roadshow

Năm 2018 Hỗ trợ Triển lãm Quốc tế Nguồn Cung ứng Sản phẩm Tiêu dùng Cao cấp

Năm 2018 Hỗ trợ hội nghị JeollaNamdo Energy Forum & Business Meeting

Năm 2018 Hỗ trợ triển lãm công nghệ và phân phối thiết bị điện Việt Nam

Năm 2018 Hỗ trợ đào tạo trao đổi doanh nhân toàn cầu SBC

Năm 2018 Hỗ trợ triển lãm VIETWATER

Năm 2018, 20189 Tổ chức buổi đào tạo kinh tế cho Nhóm hỗ trợ khởi nghiệp của Đại học Dankook

Năm 2020 Hỗ trợ tư vấn đại diện triển lãm Vietnam-Expo (do Liên đoàn các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc tổ chức)