028 62884688

Dịch vụ tư vấn (ngành hỗ trợ)

No.

Phân loại Hạng mục dịch vụ hỗ trợ Nội dung dịch vụ hỗ trợ ( dụ)
Tổng Hợp

Tư vấn chuyên môn, Nghiên cứu thị trường, Hỗ trợ khởi nghiệp, Dịch vụ thương mại

Phái đoàn thương mại, Hỗ trợ đầu tư, Điều tra thị trường nước ngoài, Quản lý kinh doanh chi nhánh, Hỗ trợ công tác

1

Điều tra thị trường/

Tư vấn

 • Nghiên cứu thị trường cơ bản
 • Nghiên cứu/Tư vấn chung
 • Nghiên cứu tính khả thi và điều tra khả năng tiếp cận thị trường
 • Bán thử (Hàng tiêu dùng)
– Khảo sát nhu cầu và xu hướng nhu cầu, kiểm tra khả năng xuất khẩu, khảo sát đối thủ cạnh tranh và điều tra giá cả địa phương, khảo sát các chứng nhận liên quan.

– Nghiên cứu thông tin thị trường, hỗ trợ tư vấn chung liên quan đến xuất khẩu và phân phối

– Khảo sát tìm kiếm đối tác-người mua-nguyên liệu thô, nghiên cứu thị trường nước ngoài, nghiên cứu người tiêu dùng, Điều tra xu hướng sản phẩm cạnh tranh, Marketing cho DB người mua, cố vấn quản lý, thâm nhập thị trường Việt Nam, hoặc Dịch vụ nghiên cứu/tư vấn chung bao gồm xây dựng chiến lược xuất khẩu, mở rộng ra nước ngoài và tư vấn chiến lược tiếp thị.

 • Điều tra thị trường chuyên sâu
 • Tư vấn chuyên môn
– Hỗ trợ thử nghiệm khả năng tiếp thị tại địa phương ở nước ngoài:

☞ Đo lường phản ứng của người tiêu dùng địa phương thông qua các sự kiện khuyến mãi, test phản hồi của người tiêu dùng, khảo sát ý kiến người tiêu dùng, v.v.

☞ Bán thử (hàng tiêu dùng): Kiểm tra phản ứng của thị trường địa phương thông qua việc bán thử hàng mẫu các sản phẩm mong muốn xuất khẩu.

2

Biên-phiên dịch
 • Biên dịch
– Dịch tài liệu cần thiết cho hoạt động xuất khẩu và phân phối

☞ Giới thiệu sản phẩm (công ty), tài liệu quảng bá, brochure, catalog, content, homepage…

 • Thông dịch
– Phiên dịch tư vấn kinh doanh (tư vấn online, offline)

– Phiên dịch cơ bản / phiên dịch chuyên nghiệp / phiên dịch đồng thời (tiếng Việt / tiếng Anh)

3

Hỗ trợ đưa vào kênh phân phối
 • Hỗ trợ đưa vào kênh phân phối
– Hỗ trợ tư vấn và thay thế các kênh phân phối online và offline

☞ Online: Các kênh mua sắm online hàng đầu, open market, kênh thương mại xã hội…

☞ Offline: Cửa hàng bách hóa, siêu thị, cửa hàng giảm giá, super market, cửa hàng tiện lợi,…

4

Chứng nhận/ Đăng ký giấy phép nhập khẩu
 • Chứng nhận/đăng ký giấy phép nhập khẩu
 • Chứng nhận tiêu chuẩn nước ngoài
– Hỗ trợ tiến hành xin chứng nhận, đăng ký, cấp phép sản phẩm nhập khẩu vào Việt Nam.

– Hỗ trợ lập hồ sơ cần thiết cho việc làm hợp đồng, thông quan/ vận chuyển.

– Kiểm tra, thẩm định, tư vấn và xin cấp phép để có được chứng nhận tiêu chuẩn nước ngoài.

5

Thành lập pháp nhân

Cấp giấy phép

 • Hỗ trợ thành lập công ty
 • Hỗ trợ xin giấy phép
 • Xử lý tài liệu
– Đăng ký pháp nhân, thay đổi, giải thể các tập đoàn, chi nhánh, văn phòng đại diện với các cơ quan nhà nước

– Tư vấn thủ tục cấp giấy phép hành chính (Licensing, Work Permit, công chứng, tạm trú,…)

6

Tiếp thị/PR/Quảng bá
 • PR/Quảng bá
 • Tạo tài liệu quảng bá
 • PR thương hiệu
– Hỗ trợ xúc tiến và quảng bá cho hoạt động tiếp thị ra nước ngoài của các công ty/ sản phẩm/ thương hiệu

– Hỗ trợ soạn design các tài liệu quảng cáo (catalog, tài khoản SNS, website) cần thiết cho hoạt động xuất khẩu

– Cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc quảng bá tại địa phương, giới thiệu các tổ chức (cơ quan agency) chuyên môn và hỗ trợ hoạt động quảng bá

7

Buyer Meeting
 • Điều tra khách hàng tiềm năng
 • vấn người mua
– Tìm kiếm khách hàng tiềm năng-cung cấp list khách hàng tiềm năng, tiếp xúc với người mua và nhận ý kiến phản hồi thông qua tài liệu quảng bá nhận được.

– Sắp xếp cuộc họp trực tuyến hoặc tư vấn trực tuyến với khách hàng tiềm năng có nhu cầu mua hàng.

– Hỗ trợ công tác tư vấn nếu cần thiết

8

Hỗ trợ tư vấn / triển lãm
 • Hỗ trợ hội tư vấn
 • Hỗ trợ triển lãm
 • Hỗ trợ buổi thuyết trình kinh doanh (sản phẩm)
 • Hỗ trợ kinh doanh ở nước ngoài
– Hỗ trợ xuất khẩu thông qua việc lập kế hoạch và hỗ trợ cho các sự kiện liên quan đến xuất khẩu như triển lãm/tư vấn/hội thảo và hỗ trợ bán hàng ở nước ngoài

– Tư vấn kết nối người mua / Hội thảo kinh doanh/ Triễn lãm sản phẩm /  Hội nghị giới thiệu sản phẩm trong nước / Hội thảo giới thiệu sản phẩm tại nước ngoài / Hỗ trợ trước và sau triển lãm ở thị trường nước ngoài / Hỗ trợ kinh doanh ở nước ngoài.

– Hỗ trợ triển lãm (cung cấp thông tin, đặt chỗ, phí tham gia, thuê thiết bị, thiết kế gian hàng và banner, sắp xếp meeting tư vấn cho buyer,…)

9

Thâm nhập từng mục hàng hóa
 • Thâm nhập từng mục hàng hóa
– Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển cải tạo các kênh bán hàng và sử dụng kênh phân phối online và offline

10

Hỗ trợ hợp đồng xuất khẩu
 • Hỗ trợ hợp đồng xuất khẩu
– Hỗ trợ tất cả các vấn đề cần thiết bao gồm nghiên cứu xu hướng ngành hàng và thị trường, chuẩn bị mọi vấn đề cần thiết từ khâu tìm người mua cho đến giai đoạn làm hợp đồng xuất khẩu

– Cung cấp thông tin về các công ty có nhu cầu về dịch vụ logistics, giới thiệu các công ty chuyên ngành logistics,…

11

Hỗ trợ đầu tư
 • Hỗ trợ đầu tư tại địa phương
– Đánh giá tính khả thi đầu tư nhằm thúc đẩy đầu tư tại địa phương, tìm kiếm đối tác địa phương, hỗ trợ M&A, hỗ trợ thành lập công ty liên doanh (JVC), …

12

Gửi hàng mẫu
 • Gửi hàng mẫu
– Hỗ trợ gửi mẫu sản phẩm xuất khẩu chính (nộp tờ khai xuất khẩu)

– Tư vấn thủ tục hải quan Logistics

13

Chuyển giao kỹ thuật
 • Xuất khẩu công nghệ (hợp tác)
 • chuyển giao công nghệ
– Sắp xếp gặp gỡ trao đổi kỹ thuật, xuất khẩu công nghệ và hợp tác (chuyển giao công nghệ, hợp tác, cấp phép,…)

14

Hỗ trợ O2O
 • Dịch vụ hỗ trợ O2O
– Hỗ trợ xuất khẩu theo phương thức O2O liên kết với khách hàng của công ty dịch vụ

☞ O2O (Online to Offline): Sau khi kết nối người mua thông qua tư vấn online, các sản phẩm như hàng mẫu sẽ được trưng bày tại phòng triển lãm để kiểm tra và mẫu sẽ được gửi cho người mua khi cần thiết.

15

Sales Lab (Branch business agency)
 • Đại lý chi nhánh ở nước ngoài
 • Đại lý văn phòng bán hàng
– Thay mặt doanh nghiệp, thực hiện vai trò của văn phòng đại diện hoặc chi nhánh, thay thế các hoạt động điều tra, tiếp thị, kinh doanh

16

Bài Giảng Chuyên Môn
 • Giảng đặc biệt từ chuyên gia
 • Hội thảo/ Cố vấn
– Các bài giảng, hội thảo và cố vấn đặc biệt của các chuyên gia Việt Nam để hiểu chính xác thị trường Việt Nam

☞ Các bài giảng và hội thảo đặc biệt của các chuyên gia về các chủ đề phù hợp với lớp học (bài giảng trực tuyến, ngoại tuyến)

☞ Hỗ trợ tư vấn 1:1 với các chuyên gia Việt Nam phù hợp với nhu cầu của công ty

17

VISA
 • Hỗ trợ xin Visa
– Xin các loại thị thực, giấy phép lao động và cấp thẻ cư trú.

18

Hỗ Trợ Công Tác
 • Hỗ Trợ Công Tác
– Hỗ trợ công việc cần thiết trong chuyến công tác. * Đặt chỗ, thuê phiên dịch, tổ chức hội họp, thuê xe,…

19

Dịch Vụ Khác
 • Quản lý khách hàng hiện có
– Hỗ trợ liên hệ kinh doanh và F/U kinh doanh với những người mua có yêu cầu quản lý liên tục
 • Network Exchange
– Cung cấp thông tin thông qua mạng lưới (kết bạn) giữa các doanh nghiệp và công ty tổ chức sự kiện, hỗ trợ kết nối và trao đổi gặp gỡ giữa doanh nghiệp HQ với buyer và nhân sự cần thiết tại địa phương