028 62884688

Hợp Tác Giao Lưu Thương Mại (phái đoàn chính sau năm 2017)

 • 2017 Phái đoàn thương mại Jeonbuk Technopark & World-OKTA

 

 • 2017 Phái đoàn thương mại Cơ quan Xúc tiến Khoa học và công nghiệp thành phố Gangneung

 

 • 2017 Phái đoàn thương mại thành phố Hwaseong

 

 • 2017 Phái đoàn thương mại Jeonnam [KOSME]

 

 • 2017 Phái đoàn thương mại thành phố Chungnam Asan

 

 • 2017 Phái đoàn Thương mại Công nghiệp Cứu hỏa KFI

 

 • 2017 Phái đoàn Thương mại Chungbuk [KOSME]

 

 • 2017 Phái đoàn thương mại K-FISH & WORLD-OKTA

 

 • 2017 Phái đoàn thương mại thành phố Daegu [KOSME]

 

 • 2017 Phái đoàn thương mại Hiệp hội công nghiệp máy móc Hàn Quốc

 

 • 2017 Phái đoàn thương mại Cơ quan xúc tiến công nghiệp quang học Hàn Quốc

 

 • 2018 Phái đoàn thương mại thành phố Daegu [KOSME]

 

image.png

 • 2018 Phái đoàn thương mại thành phố Chungnam Asan / Hongseong Trade Mission

 

 • 2018 Phái đoàn thương mại tổng hợp Daegu

 

 • 2018 Phái đoàn thương mại Pohang TechnoPark

 

 • 2018  [KOSME] Phái đoàn thương mại thành phố Gwangmyeong

 

 • 2019 Chương trình xúc tiến 10 quốc gia ASEAN

 

 • 2019 Phái đoàn Thương mại Tập đoàn Liên hợp Công nghiệp Hàn Quốc (Ulsan)

 

 • 2019 Phái đoàn Thương mại Thành phố Mokpo

 

 • 2019 Nhóm hỗ trợ khởi nghiệp của Đại học Dankook

 

 • 2019 Phái đoàn Thương mại Jeju Techno Park

 

 • 2019 Phái đoàn Thương mại Cơ quan xúc tiến công nghiệp và văn hóa thông tin Daejeon

 

 • 2020 Tư vấn xuất khẩu xúc tiến thương mại và kinh tế  tỉnh Jeonbuk– Meeting trực tuyến

 

 • 2020 Tư vấn xuất khẩu trực tuyến xúc tiến thương mại tỉnh Incheon

 

 • 2020 Tư vấn Xuất khẩu Trực tuyến Văn phòng Chi nhánh Gyeongsangbuk-do

 

image-1.png