028 62884688

K-Station – Thương Mại và Phân Phối Hàng Hóa

Phân phối (Thiết lập nền tảng phân phối)

  • Hỗ trợ sản phẩm cao cấp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc vào mạng lưới phân phối Việt Nam
  • Tìm kiếm kênh phân phối, đăng ký nhà cung cấp và thúc đẩy hợp tác với các nhà phân phối hàng đầu Việt Nam
  • Mở rộng kênh phân phối đến các thành phố vừa và nhỏ tại địa phương
  • Marketing (trực tuyến), hỗ trợ các hoạt động quảng bá
  • Hỗ trợ gia nhập nhượng quyền thương mại mới và mở rộng đại lý

Thương mại

  •  Xuất khẩu và phân phối các sản phẩm cao cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc
  • Đăng kí nhập khẩu, chứng nhận kinh doanh, kinh doanh thương mại (ủy quyền chi nhánh)
  • Tư vấn thủ tục hải quan, lưu thông hàng hóa và xuất nhập khẩu liên quan đến việc phân phối/ thương mại
  • Hỗ trợ nhập khẩu hàng Việt Nam sang Hàn Quốc