028 62884688

Tư Vấn Thành Lập Doanh Nghiệp

A. Xúc tiến đầu tư, Tư vấn thương mại chung

Welcron, KakaoTalk, Turboman, Jinyang Oil Seal, Jeoksu Trading, Dazone, Donghwan Co., Ltd., Samsung IT, Charmzone, JFI, IYUNO, Hebronstar, DNF STEEL, Koveca-Biz (Hiệp hội giao lưu kinh tế và văn hóa Hàn Quốc – Việt Nam) , Ticket Monster, KOREA COMP, Glotech, Zeus Hi-tech, Hancom MDS, Coway, Chilsung Polymer,…

B. Dự án hỗ trợ của chính phủ

(Kinh doanh chi nhánh ở nước ngoài, Dự án hỗ trợ xuất khẩu, Kinh doanh chứng từ xuất khẩu)

Dong-A SNT, Dongwha Chemical, Sejin Processing Vina ,, SITECH, Sintech, Hiwood, Wizchem, Daeho Cooler, IDS, BLC, Naeum Care, CNG, Daeheung Industrial, Sunkyung Industrial, Nexustech, Seonghwa Vina, GCR, Daeho I&T, Bonggang Phân bón,…