028 62884688

Phát triển dự án Bất Động Sản

 

  • “V-Star Co., Ltd” tiền thân của Bizwell Co., Ltd, là một công ty phát triển bất động sản, đã có một số dự án phát triển bất động sản tại Việt Nam như dự án “Hannam Officetel” và “V-star Apartment” tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Dựa trên kinh nghiệm thực hiện thành công một số dự án phát triển bất động sản tại Việt Nam, thực hiện công việc tư vấn như PM một số dự án bất động sản lớn (hiện đang được tích hợp và vận hành với tên gọi Bizwell

 

  • Cung cấp dịch vụ một cửa liên quan đến kinh doanh phát triển bất động sản (tư vấn đầu tư phát triển bất động sản, hỗ trợ xin giấy phép đầu tư, PM&CM, quản lý tòa nhà, v.v.)

 

  • Chuyên cấp phép bằng cách thiết lập một mạng lưới vững chắc với các tổ chức và công ty của Việt Nam

 

  • Dịch vụ PM: Cấp phép trường học quốc tế (GIS), Triển khai dự án căn hộ Thành Công Group, Dự án nhà ở Hội viên, Dự án triển khai cao ốc văn phòng (Welcron),…