028 62884688

Hội Nghị Thương mại Xuất Khẩu Ceramics Gangwon năm 2017

Thời gian: 11.5.2017

Đơn vị chủ quản: Viện Xúc tiến Công nghiệp và Khoa học Kangneung

Đơn vị tổ chức: J&I Global, BIZWELL

Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô đoàn: 5 doanh nghiệp

Nội dung hoạt động: Tư vấn thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường

Tổng số cuộc gặp gỡ: 24

Tổng giá trị gặp gỡ: 1.360.000 USD