028 62884688

Phái đoàn Thương mại Công nghiệp Cứu hỏa Hàn Quốc năm 2017

Thời gian: 17/8/2017

Đơn vị tổ chức: Viện Kỹ Thuật Công nghiệp PCCC Hàn Quốc

Hỗ trợ thực hiện: BIZWELL

Địa điểm: Khách sạn Merperle Crystal Palace, Tp. Hồ Chí Minh

Quy mô: 12 Doanh nghiệp Hàn Quốc

Nội dung hoạt động: Giao lưu thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …

Tổng số cuộc giao lưu: 83

Kết quả giao lưu: 13.80 triệu USD