028 62884688

VIETNAM – KOREA BUSINESS MEETING 2020

Ngày: 13-14 tháng 10 năm 2020

Đơn vị tổ chức: KEMC

Hỗ trợ thực hiện: Bizwell

Địa điểm: Trung tâm Kinh doanh Bizwell – Thành phố Hồ Chí Minh

Hoạt động: Họp kinh doanh trực tuyến, nghiên cứu thị trường

Hỗ trợ Nghiên cứu thị trường điện Việt Nam và Tư vấn xuất khẩu trực tuyến cho các công ty thành viên của Hợp tác xã Công nghiệp Điện Hàn Quốc (KEMC).

Cùng với nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng nhanh nói chung và các chính sách khuyến khích sản xuất điện mặt trời nói riêng, chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ các Doanh nghiệp Hàn Quốc gia nhập thị trường Việt Nam.