028 62884688

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 18 – VIETNAM EXPO 2020

Ngày: 3 – 5 tháng 12 năm 2020

Ban tổ chức: VIETNAM EXPO

Hỗ trợ thực hiện: Liên đoàn doanh nghiệp vừa và nhỏ (K-biz), Bizwell

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)

Triển lãm Vietnam-Expo được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm SECC, Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 20 Doanh nghiệp cùng sự hỗ trợ của Liên đoàn Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (K-biz).
Do đại dịch Covid 19 bùng nổ, các doanh nghiệp Hàn Quốc không thể trực tiếp tham dự, Bizwell được ủy quyền đã đại diện thay mặt cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tư vấn thương mại, giới thiệu sản phẩm đến các doanh nghiệp Việt Nam tham dự triển lãm.