028 62884688

Tư vấn – Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

vấn chuyên môn

  • Hỗ trợ xin giấy phép, hỗ trợ thành lập công ty tại địa phương, hỗ trợ marketing, mở rộng target nhập theo mặt hàng,
  • Dịch vụ hỗ trợ Ươm tạo doanh nghiệp, hỗ trợ hợp đồng xuất khẩu, hỗ trợ tham gia triển lãm, hỗ trợ chứng nhận nhập khẩu (đăng ký nhập khẩu), đại lý thương mại, tư vấn hải quan hậu cần, hỗ trợ chuyến công tác, quản lý khách hàng,….

 

Thực hiện chứng từ kinh doanh xuất nhập khẩu

  • Nghiên cứu thị trường / tư vấn chung, tìm kiếm đối tác và người mua
  • Ủy quyền tài liệu / đăng ký (hợp đồng, tài liệu nhập khẩu/ xuất khẩu)
  • Hỗ trợ Triển lãm/ Hỗ trợ sự kiện/ hỗ trợ bán hàng ở nước ngoài (buổi giới thiệu sản phẩm, sự kiện khuyến mại, v.v.)

 

Gia nhập mạng lưới phân phối, thương mại

  • Hỗ trợ marketing, nghiên cứu tìm kiếm buyer tiềm năng, dịch thuật tài liệu quảng bá. Hỗ trợ hợp đồng xuất khẩu, hỗ trợ tham gia triển lãm/ hỗ trợ tư vấn thương mại, hỗ trợ chuyến công tác, quản lý khách hàng hiện tại, hỗ trợ xin giấy phép, hỗ trợ thành lập công ty, hỗ trợ xuất khẩu công nghệ (liên kết), mở rộng target nhập theo mặt hàng, hỗ trợ đầu tư tại địa phương

 

Dự án hỗ trợ công ty xuất khẩu(OKTA)

  • Dự án Hỗ trợ Kinh doanh Mầm xuất khẩu
  • Gia nhập Mạng lưới phân phối địa phương, thị trường bán hàng (hàng tiêu dùng chuyên dụng) điểm đến xuất khẩu
  • Hỗ trợ hội nghị xuất khẩu ra nước ngoài, tham gia mạng lưới phân phối trong nước