028 62884688

Nhận tấm bảng tri ân từ Thành phố Changwon

Ngày: 2 tháng 12 năm 2022
Đơn vị tổ chức: Thành phố Changwon
Địa điểm: CECO (Trung tâm hội nghị Changwon)
Bizwell đã nhận được tấm bảng tri ân và nhận được sự đánh giá cao từ Thị trưởng thành phố Changwon nhân dịp Kỷ Niệm Ngày Thương mại lần thứ 59_ công bố thành tích xuất khẩu của các doanh nghiệp thành phố Changwon 2022.