028 62884688

Marketing – Sự kiện

Marketing

Uỷ quyền gia nhập kênh phân phối, PR quảng bá, soạn tài liệu quảng cáo, tìm kiếm người mua tiềm năng, tư vấn đại lý, hỗ trợ bán hàng ở nước ngoài

Hỗ trợ xuất khẩu

Hỗ trợ kinh doanh chi nhánh nước ngoài / Dự án Hỗ trợ xuất khẩu / Kinh doanh chứng từ xuất khẩu / Mở rộng nhập target theo từng mặt hàng / Hỗ trợ hợp đồng xuất khẩu

Gặp gỡ, hỗ trợ phái đoàn thương mại

Hỗ trợ Phái đoàn thương mại/ nhóm phát triển thị trường/ nhóm meeting với buyer, tổ chức sự kiện, thăm các tổ chức và doanh nghiệp, hỗ trợ dịch vụ One-Stop

Hỗ trợ triển lãm

Hỗ trợ thông tin triển lãm, đặt trước gian hàng, marketing trước và các dịch vụ kết nối gặp gỡ người mua, quản lý theo dõi những người mua quan tâm sau sự kiện