028 62884688

Phái đoàn Thương mại Hàn Quốc năm 2018

Thời gian: 20/03/2018

Đơn vị chủ quản: Thành phố Daegu, Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ – CN Daegu

Đơn vị tổ chức: BIZWELL

Địa điểm: Khách sạn Saigon Prince, Tp. Hồ Chí Minh

Quy mô: 10 Doanh nghiệp Hàn Quốc

Nội dung hoạt động: Giao lưu thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …

Tổng số cuộc giao lưu: 43

Kết quả giao lưu: 7.47 triệu USD