028 62884688

Hội thảo Top 10 thương hiệu kính hàng đầu tại Hàn Quốc năm 2017

Thời gian: 29/11/2017

Đơn vị chủ quản: Korea Optical Industry Agency

Đơn vị tổ chức: BIZWELL

Địa điểm: Khách sạn Lotte Legend, Tp. Hồ Chí Minh

Quy mô: 10 Doanh nghiệp Hàn Quốc

Nội dung hoạt động: Giao lưu thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …

Tổng số cuộc giao lưu: 75

Kết quả giao lưu: 520.000 USD