028 62884688

Phái đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc (SBC) đến Đông Nam Á năm 2017

Ngày: 09/11/2017

Đơn vị tổ chức: Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Vừa & Nhỏ (SBC)

Hỗ trợ thực hiện:: BIZWELL

Địa điểm: Khách sạn New World Sài Gòn

Số lượng công ty Hàn Quốc: 10

Hoạt động: Trao đổi thương mại, Nghiên cứu thị trường

Số buổi nói chuyện Trade: 38

Kết quả đàm phán thương mại: 3.270.000 USD