028 62884688

Phái đoàn Thương mại Thành phố Hwaseong năm 2017

Thời gian: 13/6/2017

Đơn vị tổ chức: Thành phố Hwaseong và Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu Tp. Hwaseong

Địa điểm: Khách sạn New World Saigon (Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

Quy mô: 10 Doanh nghiệp Hàn Quốc

Nội dung hoạt động: Giao lưu thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …

Tổng số cuộc giao lưu: 41

Kết quả giao lưu: 4.6 triệu USD