028 62884688

Sự kiện ra mắt sản phẩm của Công ty FINE FT năm 2020

Ngày: 30 tháng 10 năm 2020

Đơn vị tổ chức: BIZWELL

Địa điểm: Trung tâm Kinh doanh Bizwell – Thành phố Hồ Chí Minh

Người tham gia: 50 người trở lên

Các hoạt động: thử nghiệm sản phẩm, khảo sát, giới thiệu sản phẩm, bán hàng và quảng bá

Trong bối cảnh COVID-19, là một phần của chương trình hỗ trợ không trực tiếp, chúng tôi hiện đang thực hiện nhiều yêu cầu nghiên cứu khả năng thị trường như kiểm tra đánh giá khả năng tiếp thị, triển lãm sản phẩm và các sự kiện khảo sát ý kiến người tiêu dùng, giới thiệu quảng bá sản phẩm.

Sở dĩ có được điều này là do “Bizwell Business Center” nằm trong một tòa nhà văn phòng lớn tại TP.HCM (TNG) vị trí được đánh giá là rất thích hợp cho những sự kiện như thế này và có công năng sử dụng cao.

Điều này là do các nhân viên Việt Nam làm việc tại khoảng 50 công ty Việt Nam trong trung tâm thử nghiệm hoặc lấy mẫu sản phẩm của Hàn Quốc và phản hồi trung thực các đánh giá và khảo sát của người dùng.

Trên thực tế, hầu hết lao động Việt Nam đang làm việc tại các công ty ở trung tâm đều là những người trẻ trong độ tuổi 20 – 30 và là những nhân viên văn phòng có mức thu nhập trung bình và cao nên họ là nhóm người tiêu dùng có sức mua thực sự đáng kể.