028 62884688

Hỗ trợ hội thảo tư vấn và đổi mới sáng tạo cho Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ APEC năm 2017

Thời gian: 25/10/2017

Đơn vị chủ quản: APEC, SBC

Đơn vị tổ chức: SMEDEC, BIZWELL

Địa điểm: Khách sạn Saigon Prince, Tp. Hồ Chí Minh

Mục đích: Giới thiệu xu hướng công nghệ và quản trị mới nhằm tăng cường năng lực cải tiến của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành viên APEC

Số người tham dự: 58