028 62884688

Sự kiện ra mắt sản phẩm của Công ty ABIO năm 2020

Ngày: 06 tháng 11 năm 2020

Đơn vị tổ chức: BIZWELL

Địa điểm: Trung tâm Kinh doanh Bizwell – Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng người tham gia: Hơn 50 người

Các hoạt động: Thử nghiệm Sản phẩm, Khảo sát ý kiến khách hàng, Giới thiệu, Bán và Quảng bá sản phẩm

Trong bối cảnh COVID-19, đây là một phần của chương trình hỗ trợ không trực tiếp, chúng tôi hiện đang thay mặt doanh nghiệp Hàn Quốc thực hiện nhiều yêu cầu về nghiên cứu thị trường cũng như kiểm tra khả năng tiếp thị, triển lãm giới thiệu sản phẩm, thực hiện các sự kiện khảo sát ý kiến người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. Nhằm giúp các Doanh nghiệp Hàn Quốc nắm bắt tình hình thị trường Việt Nam một cách tốt nhất, thực tế nhất trước khi xuất khẩu vào thị trường Việt Nam.

“Bizwell Business Center” nằm trong một tòa nhà văn phòng lớn tại TP.HCM nơi được đánh giá là rất phù hợp để tổ chức những sự kiện, tòa nhà gồm khoảng hơn 50 công ty trong và ngoài nước với rất nhiều nhân viên đang làm việc. Hầu hết nhân viên Việt Nam đang làm việc tại các công ty tại đây đều là những người trẻ trong độ tuổi 20-30, họ là những người có thu nhập cao, có mức lương ổn định, và là nhóm người tiêu dùng có sức mua thực sự cao.

Thông qua sự kiện, khách hàng được trực tiếp nghe giới thiệu, test thử sản phẩm,nhận sample các sản phẩm của Hàn Quốc và phản hồi đánh giá một cách trung thực thông qua phiếu đánh giá và khảo sát của người tiêu dùng sau khi test sản phẩm. Bằng cách lắng nghe ý kiến của khách hàng sẽ giúp cho việc nghiên cứu thị trường được chính xác và có ý nghĩa, giúp Doanh nghiệp Hàn Quốc nắm bắt tình hình thị trường Việt Nam và đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn trong tương lai.

In the Corona 19 situation, as part of a non-face-to-face support program, many requests for marketability surveys such as marketability tests, product fairs, and survey events have been conducted recently.
This seems to be because the “Bizwell Business Center” located in a large office building in downtown Ho Chi Minh City is considered to be highly utilized as a very suitable place for such events.
This is because Vietnamese employees working at about 50 Vietnamese companies in the center test or sample Korean product samples, and faithfully respond to user reviews and surveys.
In fact, since most of the Vietnamese employees working at the center’s tenants are young people in their 20s to 30s and stable wage earners of middle and high incomes, they are consumers who have considerable real purchasing power.