028 62884688

Thỏa thuận kinh doanh chỉ định Trung tâm Biz toàn cầu năm 2022 (Thành phố Changwon – Văn phòng Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Ngày: 24 tháng 2 năm 2022

Đơn vị tổ chức: Changwon

Hỗ trợ thực hiện: Văn phòng Bizwell Việt Nam tại Hồ Chí Minh

Địa điểm: Trung tâm Kinh doanh Bizwell – Thành phố Hồ Chí Minh (Trực tuyến)

24 tháng 2 năm 2022, Tòa thị chính Changwon ở Gyeongnam và Bizwell đã ký một Biên bản ghi nhớ (chỉ định Bizwell là Trung tâm Biz toàn cầu của Changwon) và cùng nhau tổ chức một buổi lễ ký kết trực tuyến.

Thiết lập cơ sở để hỗ trợ các công ty Changwon trong hoạt động xuất khẩu và phát triển thị trường tại thị trường Việt Nam.

Tôi mong muốn các công ty Hàn Quốc sớm nối lại các chuyến thăm tới Việt Nam.