028 62884688

Hội nghị kinh doanh trực tuyến năm 2020 với 12 công ty của tỉnh Gyeongsangbuk-do Hàn Quốc

Ngày: 12 tháng 9 năm 2020 (Hỗ trợ trong 3 tháng đến tháng 11/2020)

Địa điểm: Văn phòng đại diện tỉnh Gyeongsangbuk-do

Đơn vị hỗ trợ: BIZWELL

Số lượng công ty Hàn Quốc: 12

Hoạt động: Tư vấn, Hội nghị Giao Thương Trực tuyến

Đơn vị Bizwell kết hợp cùng với văn phòng đại diện của tỉnh Gyeongsangbuk-do tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Giao Thương Trực tuyến giữa các doanh nghiệp Việt Nam với 12 công ty tại Gyeongsangbuk-do Hàn Quốc.

Chương trình đã và đang hỗ trợ các hội nghị giao thương trực tuyến trong khuôn khổ dự án nhằm mở ra các cơ hội xuất khẩu cho các công ty nội địa