028 62884688

Hội nghị xuất khẩu trực tuyến Đông Nam Á Incheon Seo-gu năm 2020 (Online Meeting)

Ngày: 3-7 tháng 9 năm 2020

Đơn vị tổ chức: Cosme Co., Ltd.

Hỗ trợ thực hiện: Bizwell

Địa điểm: Trung tâm Kinh doanh Bizwell – Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng doanh nghiệp Hàn Quốc: 11 công ty

Hoạt động: Tư vấn thương mại, nghiên cứu thị trường

“Hội nghị xuất khẩu trực tuyến Đông Nam Á Incheon Seo-gu năm 2020”

Sau khi tiến hành đánh giá khả năng thị trường đã lựa chọn ra được 11 doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của Hàn Quốc tham dự Hội nghị xuất khẩu trực tuyến với 35 cuộc meeting cùng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Đây một nỗ lực rất lớn để mở đường cho xuất khẩu Hàn-Việt trong thời điểm khó khăn do tác động của virus corona.