028 62884688

Phái đoàn thương mại World OKTA & Choenbuk TechnoPark năm 2017

Thời gian: 08.12.2016

Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SMBA)

Hỗ trợ thực hiện: Bizwell

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon

Quy mô đoàn: 14 doanh nghiệp

Nội dung hoạt động: Hoạt động tư vấn xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường

Tổng số cuộc gặp gỡ: 71

Tổng giá trị gặp gỡ: 2,489,000 USD

2017 전북TP&World OKTA 무역사절단 방문

Phái đoàn thương mại World OKTA & Choenbuk TechnoPark 2017

2017 전북TP&World OKTA 무역사절단

Chương trình Gặp gỡ Thương mại Đoàn Doanh nghiệp World OKTA & Choenbuk TechnoPark 2017