028 62884688

Phái đoàn Thương mại JeollaNamdo năm 2017

Thời gian: 21/6/2017

Đơn vị tổ chức: Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc – Chi nhánh Cheonnam

Hỗ trợ thực hiện: BIZWELL

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: 9 Doanh nghiệp Hàn Quốc

Nội dung hoạt động: Giao lưu thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …

Tổng số cuộc giao lưu: 28

Kết quả giao lưu: 7.79 triệu USD