028 62884688

Sự kiện trao đổi hàng tuần của Hiệp hội Xuất khẩu Thủy sản Hàn Quốc năm 2017

 

Thời gian: 10/8/2017

Đơn vị tổ chức: Hiệp hội thương mại thủy hải sản Hàn Quốc

Hỗ trợ thực hiện: WORL OKTA – BIZWELL

Địa điểm: Khách sạn New World Saigon (Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

Quy mô: 14 Doanh nghiệp Hàn Quốc

Nội dung hoạt động: Giao lưu thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …

Tổng số cuộc giao lưu: 67

Kết quả giao lưu: 3.5 triệu USD