028 62884688

Phái đoàn Thương mại Thành Phố Asan Chungnam năm 2017

Thời gian: 10/8/2017

Đơn vị tổ chức: Viện Xúc Tiến Kinh Tế Chungnam, Thành phố Asan

Hỗ trợ thực hiện: BIZWELL

Địa điểm: Khách sạn New World Saigon, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Quy mô: 9 Doanh nghiệp Hàn Quốc

Nội dung hoạt động: Giao lưu thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …

Tổng số cuộc giao lưu: 49

Kết quả giao lưu: 2.15 triệu USD