028 62884688

Phái đoàn Thương mại Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Hàn Quốc KBIZ năm 2016

Thời gian: 08.12.2016

Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (KBIZ)

Hỗ trợ thực hiện: Bizwell

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon

Quy mô đoàn: 14 doanh nghiệp

Nội dung hoạt động: Tư vấn thương mại xuất nhập khẩu, khảo sát thị trường, …

Tổng số cuộc gặp gỡ: 71

Tổng giá trị gặp gỡ: 2,489,000 USD