028 62884688

Chương trình Gặp gỡ thương mại Đoàn Doanh nghiệp Gyeonggi 2016

Thời gian: 10.11.2016

Đơn vị chủ quản: Tổ chức Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Hàn Quốc (SBC) – CN Gyeonggi

Đơn vị tổ chức: Bizwell

Địa điểm: Khách sạn New World Sai Gon

Quy mô đoàn: 11 doanh nghiệp

Nội dung hoạt động: Tư vấn thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thịt trường, …

Tổng số cuộc gặp gỡ: 45

Tổng giá trị gặp gỡ: 960,000 USD

image.pngimage-1.pngimage-2.png