028 62884688

Chương trình Gặp gỡ Phái ĐoànThương mại Kwangju năm 2016

Thời gian: 25.11.2016

Đơn vị tổ chức:Tổ chức Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Hàn Quốc (SBC) – CN Kwangju Cheonnam

Hỗ trợ thực hiện: Bizwell

Địa điểm: Khách sạn Renaissance Riverside Saigon

Quy mô đoàn: 7 doanh nghiệp

Nội dung hoạt động: Tư vấn thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …

Tổng số cuộc gặp gỡ: 29

Tổng giá trị gặp gỡ: 700,989 USD

image.pngimage-1.pngimage-2.png

image-3.png