028 62884688

Phái đoàn Thương mại Chungnam năm 2016

Thời gian: 28.4.2016

Địa điểm: Khách sạn New World Sai Gon

Đơn vị chủ quản: Chungnam Asan-si

Đơn vị tổ chức: Bizwell

Quy mô đoàn: 07 doanh nghiệp

Nội dung hoạt động: Tư vấn thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …

Tổng số cuộc gặp gỡ thương mại: 50

Tổng giá trị gặp gỡ: 4.000.000 USD