028 62884688

쫑 베트남 TV | Trong Vietnam TV

Kênh Youtube 쫑 베트남 TV | Trong Vietnam TV

Tên đường của các thành phố Việt Nam, phần lớn được đặt theo tên những anh hùng lịch sử, vĩ nhân của dân tộc.
Trên cơ sở tên đường phố, Trong Vietnam TV dự kiến sẽ là kênh ghi lại những câu chuyện lịch sử của các anh hùngdân tộc Việt Nam.
Mong rằng những video của chúng tôi có thể giúp ích một phần nào cho tất cả những ai quan tâm đến lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Link Youtube: https://www.youtube.com/@jongtrongtv/videos